Catequesi

La Catequesi del Club Vaixell es remunta als seus inicis, quan l’Església de Sant Fructuós cedia un dels locals de la parròquia per poder fer la catequesi. Així es va aconseguir que moltes persones amb diversitat funcional poguessin participar dels sagraments del bateig, la comunió i la confirmació.

Ens trenquem el cap per explicar què són els valors, el respecte o l’amistat i resulta que al final són ells qui ens donen la lliçó a nosaltres.

Gemma Fusté

Han sigut uns anys meravellosos on he conegut molta gent amb qui he pogut compartir moltes estones divertides, cansades, tristes i enfeinades.

Glòria Domènech

Aquesta activitat és un espai per viure i compartir la fe. El que es pretén mitjançant les sessions és aprofundir en el Missatge de Jesús d’una manera senzilla i entenedora mitjançant cançons, narracions, representacions, manualitats, etc.

El grup de catequesi està format pels nois i noies, les catequistes, joves voluntaris i un grup de famílies.

L’activitat de Catequesi Especial es realitza un dia de la setmana, actualment els dijous.