Admissions

Requisits

Les persones que volen fer ús de les activitats que proposa el Club Vaixell cal que compleixin els següents requisits:

  • Ser soci de la Fundació Sant Joquim i Santa Anna.
  • Tenir més de 6 anys.

Procediment

Abans de fer-se sòcia del centre, cal complir amb el següent procediment:

1.     Entrevista amb la família o tutors per conèixer les característiques de la nova persona participant: capacitats de comunicació i relació, nivell d’autonomia i dades mèdiques (alèrgies, medicació, reaccions…).

2.     Un cop el consell permanent estudia la informació recollida sobre la persona candidata a ser participant, comença un període flexible de prova amb el grup que se li assigna (tant per l’activitat que ha sol·licitat com per les seves característiques personals). Al llarg d’aquests dies, el monitor responsable del grup fa un seguiment per veure si s’adapta al funcionament del grup.

3.     Si passat el període de prova es valora que la persona participant s’adapta al funcionament del grup, es formalitzarà la inscripció. Si no és així, s’orientarà a la família cap a altres centres que es considerin més adients per les seves característiques i/o necessitats.

En el cas que no hi hagi places lliures per l’activitat que se sol·licita, el participant quedarà en llista d’espera i, tant aviat com hi hagi una vacant, el centre es posarà en contacte amb la família o tutors.

Tot i que hi ha un període concret d’admissió, el centre està obert a noves incorporacions durant tot el curs.